адв. Йордан Даскалов; тел. 0889 967 151; е-mail: office@personal-lawoffice.eu

Шумната кампания на приходната агенция за данъчни проверки на собствениците на луксозни автомобили е на път да покаже, че българите, които афишират благосъстоянието си, са всъщност доста съвестни данъкоплатци.

Крайният резултат е, че по  общо 31 ревизии на НАП в цялата страна, са установени кръгло 1,1 милиона лева задължения. А става въпрос за  голям брой проверки на собственици на луксозни коли – над 1800. По време на инспекциите само 21 от собствениците на луксозните автомобили са подали коригиращи декларации. Т.е. те сами са обявили пред НАП реалните си доходи, установени от данъчните инспектори по време на проверките.

Инспекторите от пловдивската дирекция на НАП твърдят че са първенци в лова на данъчни нарушители – с многобройните 9 приключени ревизии.  Софийските им колеги обаче веднага ги опровергаха – те са приключили от началото на годината цели …… 11 ревизии.

Как всъщност се проверява съответствието на имущество?

Обичайно при извършване на проверки и ревизии за съответствие на имущество и доходи данъчните оценяват цялото налично имущество на домакинството – имоти в страна и чужбина, превозни средства, банкови влогове, издръжка на живота, включително екскурзии в чужбина, като извършените разходи се съпоставят с официално декларираните доходи. Ако стойността на имуществото надвишава доходите, недекларираната разлика се облага с данъци и осигуровки за последните 5 години заедно с лихвите, а когато има данни за данъчни или осигурителни престъпления, НАП сезира прокуратурата за започване на наказателно производство.

При въпроси свържете се с Адвокатска кантора „Йордан Даскалов“, тел. 0889 967 151; e-mail: office@personal-lawoffice.eu

Източник: Анализ на официални данни за дейността на НАП