Националният осигурителен институт продължава работата по интеграцията на справочните си електронни услуги за достъпване чрез персонален идентификационен код (ПИК) на Национална агенция за приходите (НАП).
От 06 април 2016 г. е осигурен достъп с ПИК на НАП до още шест електронни услуги, обхващащи различни сфери на дейността на института.

С ПИК на НАП по интернет мече могат да бъдат направени следните справки:
-Справка за регистрирани заявления за отпускане на парични обезщетения за безработица;
-Справка за изплатени парични обезщетения за безработица;
-Справка за изплатени парични обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване (ДОО) чрез НОИ по ЕГН.

Интегрирана с идентификационния код на НАП е и електронната услуга „Изчисляване на прогнозна пенсия“, както и възможността за „Въвеждане/промяна на координати за получаване на съобщения от НОИ за изплатени парични обезщетения и помощи от ДОО“.

Проследяването на решения по жалби срещу административни актове на НОИ също е достъпно по този начин.

Всички електронни услуги на НОИ, достъпни с ПИК на НАП, са публикувани на електронната страница на НОИ в рубрика Е-услуги/Справки/С ЕГН и ПИК на НАП.