адв. Йордан Даскалов, тел. 0889 967 151; e-mail: office@personal-lawoffice.eu

Почти всеки българин или има свои близки или сам носи кръста на ипотечен кредит. Защото у нас банките свикнаха да товарят кредитополучателите не само с високи лихви, но и с безумни гаранции за отпуснатите кредити – така им е по-лесно. А понеже имотите са последното убежище за спестяването на българина, те стават и най-апетитна плячка.

Законът за кредитите за недвижими имоти на потребители е обнародван в бр.59 на Държавен вестник(от 29 юли 2016 г.). А новите правила за отпускането на кредити срещу ипотека на имот са меко казано твърде неприятни за банките. Защото те са длъжни до два месеца да започнат да прилагат новите правила.

Всъщност причината да бъде приет този закон е отново натиск от Брюксел – България трябваше да промени вътрешното си законодатество с цел защита на потребителите на ипотечни кредити по две директиви най-късно до 21 март тази година. И както винаги щом става дума за ограничаване на печалбата на банките се протакаше до последно.

Регулацията се отнася за две основни категории кредити – кредитите, обезпечени с ипотека върху недвижим имот, и кредити, чиято цел е придобиване или запазване на вещно право върху недвижим имот.

Законът ще се прилага дори и по отношение на договорите за кредит, предназначени за ремонт, в случаите, когато тези договори са обезпечени с ипотека.

Как новият закон ще ограничи апетита ня банките да отнемат имоти на безценица?  

Текстовете на закона удрят върху методите за манипулация на хората, които искат кредит – чрез рекламите в медиите, имитирането на предоставяне на информация и произволно увеличаване на договорени лихви по преценка на банката.

Ето и основните принципи за договаряне на ипотечен кредит в новия закон:

1. Има подробни правила как да бъде изработен самият договор за отпускане на кредит за покупка на недвижими имоти.

2. Въведени са единни изисквания за оценката на кредитоспособността на потребителите и на самия недвижими имот. Оценката на имотите ще се извършва от независим оценител, вписан в регистъра по Закона за независимите оценители.

3. Има и правила за рекламата на кредити за недвижими имоти.Тя задължително трябва да посочва кой е кредиторът, указание, че се отнася до договор, обезпечен с ипотека, какъв е лихвеният процент и размерът на кредита, срокът на договора и годишният процент на разходите. От рекламата потребителите трябва да са наясно и каква ще е общата сума, която се дължи на кредитната институция, и броят и размерът на погасителните вноски.

Вижте и два от текстовете, които целят защита на потребителя на ипотечен кредит

След сключването на договор за кредит кредиторът няма право да прекрати или измени договора за кредит във вреда на потребителя на основание на неправилно извършена оценка на кредитоспособността, освен ако се установи, че потребителят умишлено е укрил или е предоставил невярна информация„.

Кредиторът има право да предостави кредит само когато оценката на кредитоспособността показва, че потребителят ще може да изпълнява задълженията си, произтичащи от договора за кредит„.

Без съмнение банките няма да се откажат лесно от любимите си похвати за „напълно законно“ придобиване на ипотекирани имоти или превръщане на кредитополучателите във вечни длъжници.

Но новият закон вече дава реални възможности за защита.

При въпроси свържете се с Адвокатска кантора „Йордан Даскалов“, тел. 0889 967 151; e-mail: office@personal-lawoffice.eu