адв. Йордан Даскалов; тел: 0889 967 151; e-mail: office@personal-lawoffice.eu

От 16.08.2016 г. е публикувана нова версия 1.7. на самостоятелно работещия програмен продукт на НОИ. Ако продуктът е вече инсталиран, е необходимо да се направи обновяване на версията.

Новата версия и ръководството за нейното инсталиране можете да изтеглите от този линк

http://www.noi.bg/eservicesbg/cashbenefits/esoftware

От 06.01.2016 г. са активни функциите за представяне на данни по електронен път чрез Интегрираната система за електронен обмен на документи и данни с НОИ за изплащане на паричните обезщетения от ДОО „ИСЕОДД“.

От 01.12.2015 г. се извършва регистрация на потребители с квалифициран електронен подпис (КЕП) – осигурители/ самоосигуряващи се лица, осигурителни каси и упълномощени лица за достъп до Интегрираната система за електронен обмен на документи и данни с НОИ за изплащане на паричните обезщетения от ДОО „ИСЕОДД“.

Източник: НОИ