Задавали ли сте си въпроса, кое подхранва редовно разпространяваните скандали в медиите за повдигнати обвинения срещу  служители в държавната администрация. За жалост това е и желанието точно тези служители да бъдат уволнени или поне временно отстранени от работа.

В преобладаващата част от случаите досъдебните производства приключват безрезултатно и тихомълком. Но нали работата е свършена и въпросният неудобен човек е вече вън от играта.

Точно тази възможност за саморазправа от страна на властимащи(министри, техни заместници, областни управители и ред други изборни органи)или завистливи колеги, бе ограничена с решение на Конституционния съд.

Това решение е обнародвано в бр. 38 на Държавен вестник от 20.05.2016  г. А с него бе обявявена за противоконституционна разпоредбата на чл. 100, ал. 2 от Закона за държавния служител, според който един служител задължително се отстранява от работа, когато стане обвиняем за престъпления, извършени от него в качеството му на длъжностно лице. Т.е. дори и впоследсвие да се окажеш напълно невинен ще те отстранят от работа.

В решението се посочва, че въпросната разпоредба създава възможност правото на труд на държавните служители да бъде ограничено, а отстраняването не подлежи на съдебен контрол, поради което оспорваната разпоредба противоречи на чл. 56 от Конституцията.

Има и редица други начини държавните служители да бъдат дори уволнявани и то на привидно „законно“ основание. Показателни в това отношение са последните промени в правилата за тяхното атестиране.

Самото прилагане на Закон за държавния служител доказа, че той вместо да защитава тези които съвестно си вършат работата в администрациите, се превърна в инструмент за политически уволнения и назначения.

За отмяна на прекратено служебно правоотношение, получаване на обезщетение или други въпроси научете повече като се свържете с Правна кантора „Даскалов“ на тел: 0889 967 151 или office@personal-lawoffice.eu