Като гражданин на ЕС получавате автоматично право на постоянно пребиваване в друга страна от ЕС, ако сте живели законно в нея поне 5 години без прекъсване.

След това можете да подадете заявление за документ за постоянно пребиваване, който потвърждава правото ви да живеете в страната, в която живеете постоянно, без каквито и да е условия.

Този документ се различава от удостоверението за регистрация, което е задължително в много страни. Документът за постоянно пребиваване не е задължителен, но ви дава редица предимства.

Документът за постоянно пребиваване може да ви е от полза при уреждането на различни административни формалности. Властите вече нямат право да изискват от вас да доказвате, че имате работа, достатъчно средства, здравна осигуровка и т.н.

Ако поискате от властите да ви издадат документ за постоянно пребиваване, те трябва да сторят това в най-кратки срокове и за не по-висока такса от таксата за граждани на тази страна за издаване на лични карти.

Картата трябва да бъде валидна за 10 години и подлежи на автоматично подновяване без никакви условия или изисквания.

За да получите такъв документ, трябва да представите:

доказателство, че сте живели законно в страната 5 години. Компетентните органи могат например да поискат от вас да представите валидно удостоверение за регистрация, издадено при пристигането ви, и/или други документи (например трудови договори, данъчни декларации, договори за наем или фактури за комунални услуги)
или

доказателство, че сте преустановили работа и отговаряте на условията за предсрочно получаване на право на постоянно пребиваване.

По време на постоянния ви престой в друга страна се ползвате със същите права, облаги и предимства като нейните граждани.

Източник: Европейска комисия