Правна кантора „Даскалов“, тел. 0889 967 151; e-mail: office@personal-lawoffice.eu

В бр.47 на Държавен вестник от 21.06.2016 г., са обнародвани промени в Закона за енергетиката. С тях се ограничават приходите от продажба на електроенергия от заводските централи – до 35% от общите им приходи. За централите с годишни приходи над 5 млн. лв., за които приходите от продажби на електроенергия са над 35% от общите, енергийният регулатор няма да определя преференциални цени.

Пълният текст на обнародваните промени можете да видите на този линк

http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp;jsessionid=1DBA095495E725C8E0811CE5A4E92741?idMat=104681