В брой 8 на Държавен вестник от 29.01.2015 са обнародвани промени в Кодекса на труда, отнасящи се до необходимия брой членове, необходими за признаване на национална представителност на синдикалните и работодателските организации.
За представителна организация на работниците и служителите на национално равнище ще се признава организация, която има най-малко 50 хиляди членове. До промените изискването бе за 75 хиляди членове.