Има различни възможности да заминете на работа в чужбина – чрез посредник, предприятие за осигуряване на временна работа, командироване от български работодател.

За всяка от тях обаче изискванията на закона са различни. Освен това не спират случаите на злоупотреби или измами. Затова е добре поне да проверите предварително преди да се доверите на някого.

Кои са основните правила, които трява да знаете, за да не се оставяте да Ви мамят.

Посредниците и предприятията за временна работа подлежат на регистрация.

Посредниците трябва да имат сключен договор с чуждестранен работодател, за когото осигуряват работна ръка. Кандидатите за работа сключват с тях посреднически договори с всички условия за осигуряване на услугата. В България трудовите посредници не могат да се искат никакви такси и комисионни от търсещите работа, тъй като заплащането става от работодателя, на когото се осигурява работна ръка. Още в България трябва да бъде сключен и трудовия договор с работодателя в чужбина, който да бъде преведен на български.

Предприятията за осигуряване на временна работа сключват трудови договори с търсещите работа, които след това работят в предприятие – ползвател. Изискването е те да работят при същите условия и заплащане, при което са наети в предприятието работници на постоянни трудови договори.

При командироването за срок над 30 дни се изисква всеки работник /служител да притежава специален формуляр А1, който се издава от НАП, по заявка на работодателя. Той е напълно безплатен и не бива да се изискват никакви суми за него. Фирмата, която командирова, трябва да развива и в България дейността, за която изпраща работници в чужбина.

Когато посредникът няма регистрация в АЗ, отказва лична комуникация и тя протича само по интернет, скайп или телефон, няма офис, изисква такси и комисиони за различни услуги, вероятно става въпрос за измама. Когато фирмата, която командирова, е новосъздадена, няма дейност в България и наема работници единствено с цел командироване в чужбина, вероятността да се стигне до измама също е голяма.

Когато не знаете как да постъпите или правата Ви са нарушени можете да се свържете с екипа ни като изпратите имейл на адрес:office@personal-lawoffice.eu или се обадите на тел. +359 889 967 151

Не забравяйте, че информацията, която изпращате трябва да съдържа конкретни данни – за характера на нарушението и работодателя или посредника.