Всеки клиент на „Лидл“ или всяко физическо или юридическо лице, което се чувства ощетено от досегашна подвеждаща рекламна компания на веригата магазини може да предяви иск за обещетение пред съда.

Как се стигна до тук

Причината е, че Върховният административен съд (ВАС) потвърди санкцията от 370 859 лева, която беше наложена от Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) на собствениците на хранителната верига „Лидл“ заради заблуждаваща реклама. ВАС постанови, че компанията „Лидл България ЕООД енд Ко“ КД“ е извършила нарушение на чл. 32, ал. 1, във връзка с чл. 33 от ЗЗК.

Комисията е установила, че рекламната кампания на „Лидл“ през 2013 г. със слоган „Най-доброто от България, най-доброто от Европа“ има заблуждаващ характер.
Същото де потвърждава и в решението на Върховния административен съд. В съдебното решение на практика се потвърждават констатациите на Комисията за защита на конкуренцията и се признава извършено нарушение от страна на „Лидл България ЕООД енд Ко“ КД.
Нарушението се състои в създаване на заблуждаваща връзка между рекламираните продукти и търговските им марки със словосъчетанието „най-доброто“, което създава убеждението за най-добро качество от съответната категория, предлагано от съответните марки, докато е установено, че техните качествени показатели се доближават до допустимите стойности за годност.

Като заключение

Искът може да е за причинени вреди в резултат на установеното нарушение и в съответствие с чл. 104 от ЗЗК. Влязлото в сила решение на ВАС има обвързваща сила за гражданския съд, пред който е предявен искът за обезщетение по реда на ГПК.