Националната агенция за приходите за пореден път актуализира програмния продукт за  изпращане на уведомление от работодателя при сключване и прекратяване на трудов договор(по чл.62, ал.4 КТ), както и за уведомление при промяна на работодателя по чл.123, ал.1 КТ.

Препоръчително е да инсталирате новата версия 1.21 на ПП Трудови договори тъй като тя е с нова функционалност.

За разлика от предишните версии на ПП Трудови договори(от 1.14 до 1.20) в случая няма промени във връзка с отпаднали или въведени нови длъжности и кодове по Националната класификация за професиите и длъжностите.

Mожете да изтеглите новата версия 1.21 на ПП Трудови договори, както и ръководствата за тяхното инсталиране и ползване от този линк:

http://nap.bg/page?id=153

По всеки въпрос относно трудови правоотношения – проверки от контролни органи, назначения, уволнения,оптимизиране на разходи за заплати и др.,  свържете се с Правна кантора „Даскалов“ на тел. 0889 967 151 или e-mail:office@personal-lawoffice.eu