адв. Йордан Даскалов; тел. 0889 967 151; e-mail: office@personal-lawoffice.eu

От есента МТСП стартира схема в „Подкрепа на предприемачеството“. Тя ще даде възможност на местни консорциуми между финансови и нефинансови институции, общини и неправителствени организации да издирят и подготвят предприемчиви българи, които да развият план за собствен бизнес чрез консултации в юридическата и финансовата сфера.

Бюджетът на схемата е 5 млн. лв., а финансирането е по оперативната програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОП РЧР).

Целта е след януари 2017 г., когато стартират микрокредитните линии по ОПРЧР да има готови бизнес планове, с които предприемачите да могат кандидатстват за финансиране. Министерството на труда и социалната политика е подписало споразумение с Фонд на фондовете за управление на финансовите инструменти в България и е отделило 107 млн. лв., с които ще се осигуряват нисколихвени кредити.  Със средствата ще се подкрепят приоритетно млади предприемачи и социални предприятия.

Друга възможност предоставя финансирането на специфични обучения, изготвени от работодателите. Чрез нея бизнесът ще може да обучи хора в съответствие с производствените технологии в предприятията. Осигурените средства са 10 млн. лева и от тях ще могат да се възползват главно ИТ фирми, предприятия от строителния бранш и преработващата промишленост, обясни Русинова.

30 млн. лева са осигурени и за работодатели в сферата на услугите, с които да се подобри гъвкавостта на заетостта. Средствата ще се използват за обучение и включване в субсидирана заетост през периодите, когато дейността в предприятията не е интензивна. Това ще даде възможност на повече хора да се реализират главно в сферата на туризма, а за работодателите да повишат професионалната квалификация на персонала.

Източник: МТСП