адв. Йордан Даскалов, тел. 0889 967 151; e-mail: office@personal-lawoffice.eu

В бр. 51 на Държавен вестник от 2017 г. е обнародвана новата Наредба за медицинската експертиза. Тя е в сила от 27.06.2017 г. С нея се отменят правилата по досега действащата едноименна наредба.

Какво е новото за работодателите

С новата наредба се променя правната регламентация  относно принципите и критериите на медицинската експертиза – за определяне на наличието на временна или трайна неработоспособност, а също и на реда за нейното извършване. Целта е да бъде осигурено уеднаквяване на дейностите, свързани с медицинската експертиза на територията на цялата страна.

А това е от значение както при ползването на отпуски за временна неработоспособност, така и за случаите на трудоустрояване или прекратяване на трудов договор поради здравословното състояние на работника или служителя.

Какво е новото за работниците и служителите

Наредбата има за цел и да гарантира по ефективно определени права на пациентите – каквото е правото им на отсъствие от работа или осигуряване на подходяща работа с цел полагане на оптимални грижи за здравето до неговото пълно или максимално възможно възстановяване.

Със съдържанието на новата наредба можете да се запознаете на този линк

При въпроси свържете се с Адвокатска кантора „Йордан Даскалов“, тел. 0889 967 151; 

e-mail: office@personal-lawoffice.eu