адв. Йордан Даскалов, тел. 0889 967 151; e-mail: office@personal-lawoffice.eu

Застраховката „Гражданска отговорност“ е задължителна. А все повече собственици на автомобили предпочитат да имат и доброволната застраховка  „Каско“.

Разбира се засрахователите с охота приемат вноските по полиците. Но когато стане дума за възстановяване на щети, освен че се опитват да ви затруднят и забавят, се стараят да изплатят суми, които само частично покриват направените разходи за ремонт.

Оправдянията им са най-различни – така било уговорено в договора, тези били изискванията на закона и др. подобни.

Разчита се преди всичко на незнанието на хората, които съвестно са си плащали вноските по застрахователните полици. А в множество случаи това изобщо не е вярно.

Вариант 1

Той е доста „груб“ подход от страна на застрахователите. Настъпило е ПТП по ваша вина. Имате застраховка „Гражданска отговорност“ и сте сравнително спокоен. И естествено, лицето, което е понесло щети от катастрофа по ваша вина, получава някаква сума от своя застраховател. Той обаче „неясно“ защо твърди, че не е установил да имате сключена полица за задължителната „Гражданска отговорност“ и претендира възстановяване на сумите от вас.  Да законът му дава това право.

И понеже не знаете как да постъпите пропускате необходимите срокове и плащате, въпреки, че сте бил застрахован.

Вариант 2

В този случай вашият автомобил е увреден след катастрофа,  по вина на друг водач, и нямате застраховка ,,Каско’’. Вие можете да претендирате застрахователно обезщетение от застрахователя по ,,Гражданска отговорност’’ на виновния за катастрофата. Масова практика на застрахователите обаче е, изплатеното обезщетение изобщо да не покрива разходите за щетите.

Оправданията са абсурдни – че сумите са „точно“ определени в Наредбата за задължителното застраховане и за методиката за уреждане на претенции за обезщетения на вреди, причинени на моторни превозни средства.

А истината е друга. В тази наредба е установен само минималният размер на отговорността на застрахователя.

В действителност обезщетението би трябвало да покрие действителните стойност на ремонта на автомобила и възстановяването му в същото състояние, в което е бил преди катастрофата.

Вариантите са многобройни. Но във всеки от тях застрахователите се опитват да не ви платят дължимото.

При въпроси, свържете се с

Правна кантора „Даскалов“, тел. 0889 967 151; e-mail: office@personal-lawoffice.eu