адв. Йордан Даскалов, тел. 0889 967 151; e-mail: office@personal-lawoffice.eu

В случай, че занапред ви бъде предлаган договор с текст, в който е записано, че евентуален спор ще бъде решаван от арбитраж, вече имате възможност за реална защита.

Това е така, след като в края на януари 2017 г. в Държавен вестник бяха обнародвани законовите промени, съгласно които потребителските спорове ще бъдат уреждани извън арбитражните съдилища.

Промените засягат преди всичко хората, които ползват така наречените „бързи кредити“ и при неплащане попадат под натиска на колекторски фирми за събиране на дългове. Промените са в полза и на потребителите на доставчици на услуги. Проблемите за длъжниците по подобни договори(например за  заем)идваха заради предвидените в тях клаузи при неплащане в срок на погасителните вноски кредиторът да може да се обърне вместо към съд, към някой от така наречените арбитражи. А вече за никой не е тайна, че многото новосъздадени подобни „институции“, всъщност се появиха именно, за да обслужват интересите на заинтересованата страна – кредитор.

С помощтта на въпросните арбитражи кредиторите получаваха изпълнителен лист не само бързо и без формалности, но дори и без длъжниците да разберат, че някой води дело срещу тях. Нещо повече , сумата на дълговете нарастваше неколкократно след като към тях се добавяха договорени неустойки и разноските за подобни псевдоарбитражни производства.

С влезлите в сила законови промени на практика вече не се допуска включване на клаузи за решаване на спора пред арбитраж по отношение на всички договори, подписани между търговци и потребители. Изключение се прави единствено, когато и двете страни изрично писмено са дали съгласието си за това, и то след възникване на спора. Започналите до влизането в сила на промените арбитражни производства се приключват по досегашния ред, с изключение на производствата по неарбитрируеми спорове, които се прекратяват.

При въпроси свържете се с Адвокатска кантора „Йордан Даскалов“, 

тел. 0889 967 151, 

e-mail: office@personal-lawoffice.eu