адв. Йордан Даскалов, тел. 0889 967 151; e-mail: office@personal-lawoffice.eu

Вече e обнародванa Наредбата за условията и реда за издаване на европейската професионална карта. С нея  се  удостоверява професионална квалификация, получена в България, в други страни от ЕС.

За какво служи европейската професионална карта

Тя удостоверява, че специалистът отговаря на всички необходими условия да предоставя услуги в приемащата държава членка на ЕС.

Картата е необходима когато искате да практикувате професията  в друга страна от ЕС на временен и случаен принцип (временна мобилност), или искате да се установите в друга страна от ЕС и да практикувате професията си там постоянно (установяване).

Важно е да знаете, че Европейската професионална карта не е физическа карта, а се генерира като сертификат в електронен pdf формат.  Това е електронно доказателство, че сте преминали административни проверки, а също че вашата професионална квалификация се признава от страната, в която искате да работите (приемащата страна) ,или че отговаряте на условията за временно предоставяне на услуги в тази страна.

За кои професии се издава европейската професионална карта

Засега професиите, които отговарят на условията за издаване на европейска професионална карта са:

„медицинска сестра“

„магистър-фармацевт“

„рехабилитатор“

„кинезитерапевт“

„планински водач“

„агент по недвижими имоти“

Ортаните, които са компетентни за издаването на Европйеска професионална карта, в зависимост от притежаваната специалност, са Министърът на здравеопаването или изпълнителният директор на Националния център за информация и документация към министъра на образованието и науката.

За останалите професии признаването ще стова по общия ред.

Подробно са описани и правилата за електронното подаване на заявления, необходимите документи за издаването на професионалните карти, за получаването им от компетентните органи чрез Информационната система за вътрешния пазар, както и таксите, които се заплащат за обработване на заявленията.

адв. Йордан Даскалов, тел. 0889 967 151; e-mail: office@personal-lawoffice.eu