адв. Йордан Даскалов, тел. 0889 967 151; e-mail: office@personal-lawoffice.eu

За средностатистическия българин мениджърските заплати изглеждат фантастично високи. Но за никого не е тайна, че те са далеч по-ниски от реалното заплащане за идентични позиции в страните от Западна и Централна Европа.

Какъв е размерът на мениджърските заплати в България 

Един изпълнителен директор в България получава 100-120 хил. евр€о годишно. Става дума за средностатистически данни за български мениджъри, които управляват компании с над 300 души персонал и чийто годишен оборот е над 10 млн евро.

Ето какви са размерите на годишните възнаграждения според конкретната позиция:

Генерален мениджър/Изпълнителен директор – 100-120 000 Евро

Оперативен директор – 70-85 000 Евро

Плант мениджър/Производствен директор – 70-85 000 Евро

Финансов директор – 68-82 000 Евро

Търговски директор – 67-80 000 Евро

R&D/IT директор – 61-73 000 Евро

Маркетинг директор – 56-68 000 Евро

Директор логистика/Верига доставки – 52-62 000 Евро

Мениджър човешки ресурси – 49-59 000 Евро

Забележка: Данните са на база изследване за цялата страна на компания – посредник по подбор

Кои фактори са определящи при договаряне на мениджърското възнаграждение

1.За управляващите директори.

Пряко определящи критерии са сектора, собствеността, регионалната структура и оборотът на компанията. За тях, най-интересно е задържането като нива на значението на бонусa и други вариращи плащания/участия (опции/акции) в годишния доход, и все по-интересните и разнообразни фиксирани придобивки. Освен заплащането се предлагат и други опции – предоставяне на членства, поемане на разходи за МBA програми, гъвкавост на пътувания, подкрепа на личен и семеен живот, както и все по-директни дискусии за компенсаторни пакети и бонуси при подписване на договор за поемане на нова роля (sign in bonus).

2. За оперативните позиции – оперативен директор, вкл. плант мениджър

Те заемат втора водеща позиция по нива на възнаграждение. Този факт се обуславя от високата активност и конкурентост в бранша (приблизително 40% от executive search проектите са в индустриалния сектор). Определящ е и форматът на развиващото се производство в България, който често е фокусиран върху производство на детайл или продукт, изцяло за компанията–майка. Тези структури обикновено имат малки административни функции, с оперативен фокус, а стратегическите решения се взимат от нивата извън България.

3. За финансовия директор

Тук тенденцията в ценените качества са нетуъркинг, управление на риска и на паричните потоци, а не толкова трансформационен мениджмънт. Наблюдава се промяна в отговорностите и ролята на финансовия мениджър. Това е резултат от създаването на центрове за споделени услуги и аутсорсване на дейности като осчетоводяване, управление на плащания и вземания, контролинг и др. Затова от финансовите директори все повече се изисква да управляват мулти-функционални и трансгранични взаимоотношения.

4. За търговските директори .

Значението им по отношение намиране на рентабилен път към пазара и оперативното ръководство на екипи и канали на дистрибуция е значително, но стратегически най-силно участие се наблюдава в български компании, търсещи пазари навън.

5. За заетите със стратегическо планиране и анализ.

Все по търсени са от компаннии, в които има вътрешни IT отдели. Нараства значението на тези роли за бизнес анализи, информационна сигурност, разработване на бизнес стратегията на компаниите, за таргетиран подход към клиентите, както и за подпомагане на процеса на ценообразуване и изготвяне на прогнози за продажби и т.н.

6. Ролята на маркетинг директор на ниво страна не е така високо в последните години, но в международните компании. Причините са централизиране на стратегиите и подхода към продуктовите групи/услуги и силни процеси по клъстеризация. На обратния полюс са българските производители, които срещат трудности в това да намират и привличат маркетингови специалисти с широкоспектърен опит в областта. Нарастващ е фокусът върху привличане на експерти/мениджъри по дигитален маркетинг и мулти-ченъл маркетинг – опитът им в социалните мрежи е изключително търсен.

При въпроси свържете се с Правна кантора „Даскалов“, тел. 0889 967 151; e-mail: office@personal-lawoffice.eu

По данни на Българска Екзекютив Сърч Асоциация