адв. Йордан Даскалов; тел. 0889 967 151; e-mail: office@personal-lawoffice.eu

В днешния 99 брой на „Държавен вестник“ са обнародвани Законът за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2018 г. и Законът за държавния бюджет на Република България за 2018 г.

Минимална работна заплата и осигурителни вноски

Предвидено е повишаване на минималната работна заплата от 460 на 510 лева. Увеличението на минималните осигурителни прагове за 2018 г. е с 3,9 на сто. Размерът на осигурителната вноска за фонд „Пенсии“ е увеличена с 1 процент.

Същият остава максималният размер на осигурителния доход за всички осигурени лица -  2 600 лв.

Обезщетения за майчинство и безработица

Обезщетението за майките, които отглеждат малко дете през втората година, се променя от 340 лева на 380 лева.

Увеличава се и минималният дневен размер на обезщетението за безработица от 7,20 лв. на 9 лв. и се определя дневен максимален размер – 74,29 лв. Променят се и изискванията за право на парично обезщетение за безработица – внесени и дължими осигурителни вноски във фонд „Безработица“ най-малко 12 месеца (до момента бяха 9 месеца) от последните 18 месеца. Минималният осигурителен доход за земеделските производители се увеличава от 300 на 350 лева.

Как да оптимизираме заплащането на труда при увеличени МРЗ и осигурителни прагове?

При въпроси свържете се с Адвокатска кантора „Йордан Даскалов“; тел. 0889 967 151; e-mail: office@personal-lawoffice.eu