адв. Йордан Даскалов, тел. 0889 967 151; e-mail: office@personal-lawoffice.eu

Предстоят промени в правилата за наемане на чуждестранни работници. Те се отнасят не само зa висококвалифицирани специалисти, но и при назначаването на сезонни работници в сектори, които са най-засегнати от липсата на желаещи за работа.

За квалифицираните специалисти целта на промените е да улесни процедурата за получаване на Синя карта на ЕС. Тази част от промените засяга предимно сектора на информационните и комуникационните технологии. В него недостига на специалисти е заради все още високия потенциал за развитие. Отпадналите изисквания ще ускорят издаването на необходимото разрешение от администрацията.

Но основното, и то във връзка с наемането на сезонни работници е, че вече няма да се изисква от работодателите представяне на редица удостоверителни документи, свързани с изпълняваната работа. Става въпрос именно за назначаване на персонал за сезонна работа до 90 дни в рамките на 12 месеца. Така например отпада представянето на обосновка за краткосрочно наемане на чужденци, тъй като то също забавяше срокът на процедурата.

Относно получаване на решение от АЗ за достъп до висококвалифицирана заетост за работници от държави извън ЕС Ще отпадне изискването работодателят да представя справка-декларация за работещите във фирмата граждани на трети държави, наети по рудов договор.

При въпроси свържете се с Правна кантора „Даскалов“, тел. 0889 967 151; e-mail: office@personal-lawoffice.eu