адв. Йордан Даскалов, тел. 0889 967 151; e-mail: office@personal-lawoffice.eu

Предстоящите изменения предвиждат допълнително облекчаване на режима за получаване на Синя карта. Проектът за законови промени бе внесен на 19 септември 2017 в Народно събрание.

Какви са улесненията за работодатели в процедурата по наемане на чужденци?

С промените ще отпаднат специалностите, които в досегашния вариант на закона допускаха наемане на работници с така наречената Синя карта. Също така се предвижда да отпадне изискването документът да се подновява ежегодно от тези, на които вече е издаден. Срокът на Синята карта ще бъде удължен на 4 години. Така всеки, който я е получил ще има възможност без изискване за допълнителни удостоверения и необходимост за препотвърждаване, да я ползва в България за този период.

Дължимата такса от 400 лева ще бъде намалена на 100 лева, таксата за МВР също е намалена на 100 лева.

Въвежда се и ускорена процедура при издаване на Синя карта за граждани на трети страни, които през последните 5 години са пребивавали в страната с някаква форма на трудово разрешение за работа. Урежда се също и въпросът за преминаване от кратскосрочна заетост от 90 дни към разрешение за издаване на 9-месечна работна виза, от регистрационен към разрешителен режим без да е необходимо да се напуска страната.

Отпада и заложеният досега в закона пазарен тест, който предварително трябва да извършват работодателите за всяка специалност, по която биха желали да дадат Синя карта на определен специалист.

Срокът за получаване на Синя карта ще бъде общо 37 дни.

Кои работници получават Синя карта?

Синята карта се дава на висококвалифицирани работници от трети страни.  За да кандидатства за Синя карта, чужденецът трябва първо да получи разрешение за упражняване на висококвалифицирана трудова заетост и виза за дългосрочно пребиваване.

Разрешението за упражняване на високо квалифицирани работни места се издава от Българската агенция по заетостта в рамките на петнадесет календарни дни след подаване на съответното заявление и необходимите документи. Процедурата за получаване на разрешение от Агенцията по заетостта трябва да се започне от местния работодател на чужденеца и работодателят трябва да плати дължимата държавна такса. Досега Синя карта се издаваше предимно на IT специалисти.

При въпроси свържете се с Адвокатска кантора „Йордан Даскалов“, 

тел. 0889 967 151

e-mail: office@personal-lawoffice.eu