адв. Йордан Даскалов, тел. 0889 967 151; e-mail: office@personal-lawoffice.eu

Националната агенция по приходите е представила на интернет-страницата си Наръчник по ДОПК за 2017 г.

В него се съдържат правилата, които всеки служител на данъчната администрация е длъжен да спазва, за да не се отклонява от законовите разпоредби при изпълнение на задълженията си.

На практика това е актуализирана версия на наръчника за предходни години.

Той представлява интерес за всички данъчно задължени лица, но преди всичко за тези, които имат задължения към фиска – заетите с търговска дейност, работодатели и осигурители, самонаети лица и др.

Със съдържанието на наръчника можете да се запознаете на този линк:

Наръчник по ДОПК 2017

Адвокатска кантора „Йордан Даскалов“, тел. 0889 967 151, e-mail: office@personal-lawoffice.eu

 

Източник: НАП