адв. Йордан Даскалов, тел. 0889 967 151; e-mail: office@personal-lawoffice.eu

През месец септември 2017 г. бяха обнародвани последните законови промени за регистрацията на юридически лица с нестопанска цел(ЮЛНЦ) – това са така наречените нестопански организации(сдлужения, фондации, асоциации, съюзи и др.) С тях изцяло се изменя досегашният ред за регистрация.

Кои са предимствата на новите правила за регистрация

Основното преимущество е, че отпада досегашното задължение да се прави отделна регистрация и в регистър БУЛСТАТ, тъй като между двата регистъра ще бъде създаден автоматичен двустранен обмен на данни.

А рaзмepът нa тaĸcитe зa peгиcтpaция нa юpидичecĸитe лицa c нecтoпaнcĸa цeл щe нaмaлee oт двa дo чeтиpи пъти в зaвиcимocт oт видa нa впиcвaнeтo и нaчинa нa пoдaвaнe нa зaявлeниятa.

Също така, още от 1 януари 2018 г., ЮЛНЦ ще могат да подават по интернет заявленията си за вписване на необходимите данни за регистрация, пререгистрация, промяна на управител, адрес и др.

За тези, които предпочитат да подават заявленията си на хартия също има предимство – те ще могат да ползват всяка една от 27-те служби по регистрация на Агенция по вписванията в страната, независимо от тяхното седалище.

Пререгистрация – какво трябва да направят регистрираните по стария ред

Във връзка с промените в закона бе актуализирана и подзаконовата уредба за достъпа до регистъра.

Предвиден е достатъчен срок за пререгистрация на всички юридически лица с нестопанска цел, които са вписани в регистъра по досегашния ред.

При въпроси свържете се с Адвокатска кантора „Йордан Даскалов“, 

тел. 0889 967 151, e-mail: office@personal-lawoffice.eu