адв. Йордан Даскалов, тел. 0889 967 151; e-mail: office@personal-lawoffice.eu

Програмният продукт за генериране на данни за декларации образец №1, образец №3 и образец №6 е актуализиран за трети път от началото на 2017 г.

Какво е новото?

В актуалната версия 9.03 са отстранени досегашните трудности с нетното възнаграждение и е добавена възможност за промяна на „Код за ЕГН/ЛНЧ, Служебен номер от НАП или ФЛ с Булстат “, По подробна информация за промените можете да видите в инструкциите за инсталация и работа с обновената версия на програмния продукт към линка по-долу.

Обновената версия е достъпна в рубриката За бизнеса » Програмни продукти » Декларация образец №1, образец №3, образец №6 в интернет страницата на НАП. Инсталационният файл можете да изтеглите от този линк:

http://nap.bg/news?id=3204

 

Източник: НАП