адв. Йордан Даскалов, тел. 0889 967 151; e-mail: office@personal-lawoffice.eu

В брой 45 на „Държавен вестник“ са обнародвани промени в Наредбата за дългосрочните командировки в чужбина, които имат за цел да изравнят условията и реда за командироване на представителите на Министерство на отбраната извън територията на Република България по отношение на разходи за квартирни пари, пътни пари и пари за превоз на личен непридружаван багаж.

Занапред при пътуване с личен автомобил при дългосрочно командироване,  администрацията ще заплаща за пътни разходи 50% от стойността на самолетен билет в икономична класа, но не само за командирования, а и за всеки член от семейството му. Командированите по Наредбата за дългосрочните командировки в чужбина, които досега са имали право в началото и в края на тригодишния мандат да ползват до 100 кг въздушно карго, занапред да получат право на превоз от 200 кг багаж. Промените засягат освен служители на Министерство на отбраната, но и командировани представители на Министерството на образованието и науката, Министерството на културата, Министерството на икономиката, парламента и кореспондентите на БНТ и БНР.

При въпроси свържете се с Правна кантора „Даскалов“, тел. 0889 967 151; e-mail: office@personal-lawoffice.eu