адв. Йордан Даскалов, тел. 0889 967 151; e-mail: office@personal-lawoffice.eu

Всеки, който е ангажиран с оформяне на документи за сключване, промяна или прекратяване на трудови договори, знае за задължението да изпраща уведомление до НАП по чл.62, ал.5 от Кодекса на труда.

В Наредба №5, която урежда условията и реда за изпращане на уведомлението, има изменения и допълнения. Те са обнародвани в Държавен вестник бр. 23, от 17.03.2017 г.

Какви са основните промени

След 1-ви април, работодателите ще трябва да отразяват в уведомлението и код по ЕКАТТЕ на населеното място, в което е работното място на работника или служителя. Когато лицето изпълнява трудовите си задължения в повече от едно населено място ще  се попълва код „00000″.

ЕКАТТЕ е съкращение от Единен класификатор на административно-териториалните и териториалните единици.

В срок до 30 октомври 2017 г. всеки работодател трябва да подаде уведомление с данните за кода по ЕКАТТЕ на своите служители, за регистрираните трудови договори преди 1 април 2017 г.

Заради новите изисквания НАП вече е с актуализиран програмен продукт за подаване на уведомленията. Актуализираният софтуеър можете да изтеглите от тук http://nap.bg/page?id=153

Кодовете по ЕКАТТЕ можете да видите на този линк http://www.ekatte.com/

С пълните изменения в Наредба №5  можете да се запознаете на този линк http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp;jsessionid=E3FD6ADFABDD243735491DBFEDDE7710?idMat=112710

При въпроси свържете се с Адвокатска кантора „Йордан Даскалов“, тел. 0889 967 151, e-mail: office@personal-lawoffice.eu