адв. Йордан Даскалов, тел. 0889 967 151; e-mail: office@personal-lawoffice.eu

България е сред европейските страни с тревожно надценен пазар на недвижимите имоти. Това предупреждава Европейската комисия в последния си доклад за страната.

Рискове и раелни цени на пазара на жилища

По данни на Евростат към момента  жилищата са надценени поне с 12%. Сходна ситуация предизвика срива на имотния пазар от 2008 – 2009 г. и невъзможност на купувачите с кредити да изпълняват задълженията си към банките.

Цени от порядъка на 1000-1100 евро за имот в София са изключително рискови, защото се прекрачва разумният срок за изплащане на инвестицията, потвърждават и финансисти.

Реално обаче се сключват сделки при цени от 600 – 700 евро на квадрат. В същото време големият брой празни жилища показва, че е невъзможно закупени с кредити имоти  да бъдат отдавани под наем.

Подвеждащи са и твърденията за уж “изгодни” лихви по новоотпуснатите ипотечни кредити. Всъщност те се отдават при условия, които далеч надхвърлят възможностите на кредитополучателя за възвръщаемост.

Висока несигурност при офис площите

В момента се правят опити за завишаване на цените при офис площите. Според строителни компании обаче това води до вероятността при такива високи цени проектите на зелено да не могат да бъдат реализирани. Като последица се стига до поредно увеличаване на междуфирмена задлъжнялост. Именно високата задлъжнялост на частния сектор е посочена като тревожен симптом и в доклада на Еврокомисията. Делът на необслужваните заеми на бизнеса остава значителен, смятат експертите на Брюксел. България попадна в най-тежката група на негативната класация за икономически дисбаланси още през 2015 г. заради кризата с КТБ. Страната ни ще остане под зорко наблюдение и през 2018 г., съобщи ЕК.

Докладът припомня, че през февруари 2017 г. Еврокомисията е констатирала, че в България нормалното функциониране на икономиката е затруднено най-вече заради множество нерешени проблеми във финансовия сектор, високата междуфирмена задлъжнялост и проблемите на пазара на труда.

Преценяват ли банките рисковете при ипотечното кредитиране?

Според експертите на Европейската комисия финансовият сектор продължава да бъде проблемен и трябва да остане под наблюдение. Тревогите са около все още слабото му управление, качеството на активите и надзора.

Продължават обаче да не са решени структурни проблеми като високия процент дълготрайно безработни и несъответствието между търсенето и предлагането на работна ръка. Това е причина за недостатъчното развитие на човешкия капитал, което ще има сериозни последици върху заетостта, а оттам и възможностите за връщане на кредити.

Правна кантора „Даскалов“, тел. 0889 967 151; e-mail: office@personal-lawoffice.eu

Източници: Доклад на ЕК, печатни медии