адв. Йордан Даскалов, тел. 0889 967 151; e-mail: office@personal-lawoffice.eu

От началото на годината участията на служители на Инспекция по труда в разследването на трудови злополуки налагат два основни извода:

- в голямата си част те могат да бъдат предотвратени чрез спазване на правилата за безопасност;

- нерядко те са предизвикани от неразумните действа на пострадалия работник или служител.

Резултати от проверки на ИА ГИТ през февруари 2017

Това са констатации за нарушения при няколко инцидента, информацията за които е изнесена от Инспекция по труда, като илюстрация за нейната дейност:

В Добрич работник пада от височина при монтажни дейности на сграда, след като е работил без лични предпазни средства. Според ГИТ инцидентът е можело да бъде предотвратен, ако работодателят е изпълнил ангажимента си да създаде такъв контрол, който да не допуска до работа лица без лични предпазни средства.

Друг идентичен инцидент – заради неизползване на осигурени от работодателя лични предпазни средства, работник в Хасково е с черепна травма след падане на метална тръба. По време на работа той не е носил каска, което би предотвратило риска от нараняване при падане на предмети от високо.

При извършване на изкопни работи по време на ремонт на ВиК-мрежата на гр. Раковски техническият ръководител разпорежда на багериста да върне в изкопа част от вече изкопаната земна маса, докато в него се намира работник. В следствие на това кофата на багера затиска смъртоносно работника.

Проверката на инцидента, при който един работник загива, а други петима са ранени, докато почистват сероочистваща инсталация на ТЕЦ, установява, че тази дейност не е била обхваната от оценката на риска, тъй като не е било постоянно работно място. Законодателството обаче изисква в оценката на риска да се идентифицират специфичните рискове за всяка дейност и да се предвидят мерки за минимизирането им.

При инцидент на ЖП прелез край Радомир работник е с изгаряния от волтова дъга, тъй като, заради несъгласуване на действията между различните работодатели, контактната мрежа не е била изключена.

Възможни ли са неточни констатации при проверки от контролни органи

Ролята на ИА ГИТ е преди всичко да следи дали са спазени изискванията за безопасност при работа – провеждането на обучения и инструктажи за безопасност, ползването на лични предпазни средства от работещите, контрола от страна на работодателя за спазване на правилата и ред други.

Акцент трябва да е основно превенцията, а не толкова санкциониране на последици от неспазване на правилата.

А дали една злополука е трудова се установява с окончателен акт от органите на НОИ.

Но във всички случаи резултатите от констатациите на Инспекция по труда могат да послужат при последващи претенции за обезщетения – от срана на пострадалия или неговите наследници.

За това е добре работодателят да реагира още в хода на проверките, а не толкова да разчита на „изрядно“ водена документация по безопасност на труда. Практиката показва, че използването на готови бланки на документи и събирането на подписи от работниците за периодични инструктажи, които понякога дори реално не са водени, не помага.

При въпроси свържете се с Правна кантора „Даскалов“, тел. 0889 967 151; e-mail: office@personal-lawoffice.eu