Правна кантора „Даскалов“, тел. 0889 967 151; e-mail: office@personal-lawoffice.eu

Актуализиран е програмният продукт „Трудови договори“, който се ползва за уведомяване на НАП по чл.62, ал. 4 от Кодекса на труда.

На страницата НАП е поместена информация за актуализацията, с последната промяна на Национална класификация на професиите и длъжностите, в сила от 1 май 2017 г.

Актуализираната версия можете да изтеглите от този линк

http://www.nap.bg/page?id=153Каква е промяната?

Какво е новото?

При(ина за промяната е, че със Заповед № РД 01-300/25.04.2017 г., считано от 01 май 2017 се допълва Националната класификация на професиите и длъжностите 2011 г.,  относно длъжността „Младши следовател” с код 2611 7025

Създадена е възможност за съхраняване на документите във файлове (с разширение .NDR). За изполването на тази опция вижте  Ръководство за инсталация на Програмен продукт „Трудови договори“( UserGuide_2_1.doc).

Правна кантора „Даскалов“, тел. 0889 967 151; e-mail: office@personal-lawoffice.eu