Регистрация по ДДС на неперсонифицирано дружество – възможно ли е да бъде избегната?

адв. Йордан Даскалов, тел. 0889 967 151; e-mail: office@personal-lawoffice.eu Какво е неперсонифицирано дружество Дружествата по закона за задълженията и договорите (или още ДЗЗД) (…)


Командироване на работници в ЕС – 30 дни срок за работодателя да се съобрази с новите правила

адв. Йордан Даскалов, тел. 0889 967 151; e-mail: office@personal-lawoffice.eu В два от последните броеве на Държавен вестник бяха обнародвани нормативните изменения при командироването (…)


Кодекс на труда 2017 г. – кои са промените

адв. Йордан Даскалов, тел. 0889 967 151; e-mail: office@personal-lawoffice.eu Последните измененията и допълненията на Кодекса на труда са обнародвани в (…)


Работа на открито през зимата – в кои наредби са изискванията ?

адв. Йордан Даскалов, тел. 0889 967 151; e-mail: office@personal-lawoffice.eu За избягване на рисковете по време на работа при минусови температури, са предвидени и (…)