БОЛНИЧНИ И ТРУДОУСТРОЯВАНЕ – НОВИ ПРАВИЛА ЗА МЕДИЦИНСКАТА ЕКСПЕРТИЗА

адв. Йордан Даскалов, тел. 0889 967 151; e-mail: office@personal-lawoffice.eu В бр. 51 на Държавен вестник от 2017 г. е обнародвана (…)


Назначаване на работници до 18 години – промените улесняват работодателите

адв. Йордан Даскалов, тел. 0889 967 151; e-mail: office@personal-lawoffice.eu Скоро предстоят промени в правилата за наемане на работа на лица ненавършили 18 години. (…)


Наемане на работа на чужденци – нови правила

адв. Йордан Даскалов, тел. 0889 967 151; e-mail: office@personal-lawoffice.eu Предстоят промени в правилата за наемане на чуждестранни работници. Те се отнасят не само (…)


Промени в Наредба за дългосрочните командировки в чужбина

адв. Йордан Даскалов, тел. 0889 967 151; e-mail: office@personal-lawoffice.eu В брой 45 на „Държавен вестник“ са обнародвани промени в Наредбата за дългосрочните командировки (…)