НАЕМАНЕ НА РАБОТА НА ЧУЖДЕНЦИ – ПРЕДСТОЯЩИ ПРОМЕНИ

адв. Йордан Даскалов, тел. 0889 967 151; e-mail: office@personal-lawoffice.eu Предстоящите изменения предвиждат допълнително облекчаване на режима за получаване на Синя (…)