адв. Йордан Даскалов, тел. 0889 967 151; e-mail: office@personal-lawoffice.eu

В брой 74 на „Държавен вестник“ от 7.09.2018 г. са обнародвани промените в Наредба № РД 07-8 от 13.07.2015 г. за условията и реда за предоставяне, регистриране и отчитане на трудовите договори по чл. 114а, ал. 1 от Кодекса на труда пред инспекцията по труда.

Тези изменения са наложени от промените в Кодекса на труда от месец май тази година. С тях бе предвидена възможност работещите, по силата на еднодневни договори, да бъдат наемани за половината от законоустановеното работно време(т.е. 4 часа дневно).

Добре е работодателите, които вече са ползвали досгашните образците на еднодневни грудови договори, да се запознаят с промените.

По официални данни най-много еднодневни договори за тази година се използват от земеделски стопани, които обработват лозя и розови насаждения .

С променените текстове можете да се запознаете тук

При въпроси, свържете се с Правна кантора „Даскалов“, тел. 0889 967 151; e-mail: office@personal-lawoffice.eu