адв. Йордан Даскалов, тел. 0889 967 151; e-mail: office@personal-lawoffice.eu

В бр. 24 на Държавен вестник от 16.03.2018 г. са обнародвани промените в Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност(ЗТМТМ).

Какви са основните промени?

До 35% от наеманите работници в малки и средни предприятия у нас могат да бъдат чужденци от страни извън Европейския съюз. Досега прагът беше 10% и се прилагаше за всички фирми-работодатели.

Занапред в големите предприятия наеманите чужденци от страни извън ЕС, могат да бъдат до 20%.

Промените облекчават и режима за издаване на Синя карта на ЕС за висококвалифицираните специалисти от страни извън съюза, които идват у нас.

При издаването на това разрешително отпада изискването за пазарен тест. То предвиждаше работодателят да публикува обява за търсене на български висококвалифицирани работници, преди да наеме лице от чужбина.

Отпада и списъкът на професиите, за които има недостиг на висококвалифицирани специалисти на българския пазар на труда, който е обвързан с издаването на Синя карта.

Какво предстои?

За българските работодатели, които имат интерес от наемане на чужди работници е добре да знаят също, че до 23. 05. 2018 г. България  е длъжна да въведе изискванията на Директива (ЕС) 2016/801 на Европейския парламент и на Съвета от 11. 05. 2016 г.  Тя регулира условията за влизане и пребиваване в страна от ЕС на граждани от трети държави, чиято цел е провеждане на научно изследване, следване, стаж, доброволческа дейност, програми за ученически обмен или образователни проекти и работи по програми „au pair».

През месец юни ще бъдат готови и промените в подзаконовата уредба, свързана с новите правила в ЗТМТМ. Тогава ще подготвим допълнителна информация и коментари във връзка с новия ред за достъп на чужденци до трудовия пазар в България.

При въпроси свържете се с Правна кантора „Даскалов“, тел. 0889 967 151; e-mail: office@personal-lawoffice.eu