адв. Йордан Даскалов, тел: 0889 967 151; e-mail: office@personal-lawoffice.eu

В брой 30 от 3.04.2018 г. на Държавен вестник бяха обнародвани промени в Кодекса на труда. От 1-ви юли осиновителите на деца до 5-годишна възраст ще имат право на платен отпуск от 365 дни, считано от деня на предаване на детето за осиновяване, но не по-късно от навършване на тази възраст.
Досега работещите, които осиновят дете на възраст до 2 години, имаха право на платено майчинство както биологичните родители, но осиновителите на деца до 5 години бяха поставени в неравностойно положение.
Направени са и необходимите изменения в Кодекса за социално осигуряване, които регламентират обезщетенията при ползване на този вид отпуск. Размерът ще е 90% от средната заплата за последните две години. Когато осиновителката на дете до 5-годишна възраст или осиновителят, който сам е осиновил дете, не ползва отпуск за осиновяване, ще се изплаща парично обезщетение в размер на 50 на сто от обезщетението, на което са имали право. Ако след изтичане на отпуска в размер на 365 дни детето не е навършило 2-годишна възраст, осиновителката има право на допълнителен отпуск за отглеждане на дете до 2-годишна възраст, каквото право има и рождената майка на детето.

И не забравяйте, новите изисквания за защита на лични данни(GDPR), влизат в сила от 25-ти май. Семинарите ще ви дадат обща представа за тях. А вече всеки разбра, че предлаганите “облачни” услуги, на практика само пренареждат папките в компютъра. И едва ли разумен бизнес би предоставил собствената си база данни на друг за “съхранение”. Решение има, а екипът ни разполага с необходимото за неговото внедряване.

При въпроси свържете се с Правна кантора ДАСКАЛОВ, тел: 0889 967 151; e-mail: office@personal-lawoffice.eu