Трансгранично обработване на лични данни – практически съвети по GDPR

адв. Йордан Даскалов, тел. 0889 967 151; e-mail: office@personal-lawoffice.eu   Правилата за защита на лични данни се прилагат във всяка държава-член на ЕС. (…)


КАК ЧУЖДЕСТРАНЕН РАБОТОДАТЕЛ СКЛЮЧВА ТРУДОВИ ДОГОВОРИ В БЪЛГАРИЯ

адв. Йордан Даскалов, тел. 0889 967 151; e-mail: office@personal-lawoffice.eu Много чуждестранни работодатели сключват трудови(или граждански) договори с работници в България. И в случая (…)