адв. Йордан Даскалов, тел. 0889 967 151; e-mail: office@personal-lawoffice.eu

Бързото разпространение на заболяването, причинено от коронавирус (COVID-19), почти достигна размерите на пандемия. Това обявиха впонеделник – 9-ти март, от Световната здравна организация.

Към днешна дата случаи на заразата от коронавирус(COVID-19) са регистрирани в 115 държави.

На първо място по заразени е Китай (80 754), следван от Италия (9172), Южна Корея (7513) и Иран (7161). Китай е на първо място и по брой починали (3136), следван от Италия (463), Иран (237) и Южна Корея (54).

Независимо от това как възприемаме информацията и призивите за ограничения в придвижването, факт е , че правителствата превантивно въвеждат ред ограничителни мерки.

А те безспорно се отразяват крайно негативно на бизнеса.

Мерките ще доведат до загуба на клиенти и дори фалит на фирмата – какво да правя?

От ограничителните мерки са засегнати преди всичко тези фирми и работодатели, чиято дейност е свързана с постоянен контакт между много хора. А те са не само фирмите, които предлагат стоки и услуги(търговия с хранителни стоки, туризъм, организиране на събития и др.). В случая става дума не за естеството на дейност, но преди всичко организацията на работа.

За държавната администрация  е лесно да каже – изпращайте служителите си да работят у дома, спирайте временно цели дейности и др. подобни. Само че не винаги работата е в офис и пред компютър. Много по-често тя е свързана с движение и постоянни контакти между хора.

Как да бъде създадена организация на работа, съобразена с мерки за карантина е въпрос, който трябва да бъде решен от самото търговско дружество(т.е.работодателя).

В подобни случаи е необходимо да бъде преценено какви точно са предприетите административни мерки и как са въведени. Защото може да се окаже, че те не засягат дейността ви -  частично или дори изцяло.

А когато е възможно част или всички служители да работят от дома си, това също е въпрос на организация и съобразяване с ред законови изисквания.

Реорганизация на дейността – на какво да обърне внимание работодателят?

Основните въпроси, и съобразяването им със законовите изисквания, които трябва да обсъдите предварително са:

-Възможна ли е и каква реорганизация на работа?

-Кои служители биха могли да работят от дома си и как да бъде контролирана тяхната работа?

-Как да постъпим когато имаме служители поставени под карантина, но не ползват отпуск за временна неработоспособност(т.н. болнични)?

-В кои случаи, кои разходи и в какъв размер би трябвало да поеме работодателят?

Към днешна дата Министерство на труда и социалната политика(МТСП) и Националният осигурителен институт(НОИ) не са обявили официални становища по въпросите на заплащането на труда, задълженията за осигуряване и ползане на обезщетения при карантина. А дори и да го направят те няма как да отговорят на конкретната ситуация за всеки отделен работодател(осигурител).

Нещо повече, от НОИ се разпространява призивът да се избягва лично посещение в офисите на институцията. Отделен е въпросът доколко електронните услуги, които се предлагат на интернет-страницата на НОИ, са функционални и може да се разчита на своевременен и точен отговор от тяхна страна.

Затова най-правилната реакция е всеки работодател предварително да обсъди описаните няколко въпроса, вместо да чака “указания” от администрацията.

При въпроси свържете се с Правна кантора „Даскалов“, тел. 0889 967 151, e-mail: office@personal-lawoffice.eu

ПРАВНА КАНТОРА “ДАСКАЛОВ” оказва съдействие на РАБОТОДАТЕЛИ, ИНВЕСТИТОРИ и ОРГАНИЗАЦИИ за:

Оптимизиране на разходи пo заплащане на труда, договори с клиенти и контрагенти;

Договори с фирми за подбор на персонал;

Изпращане на работници от България за страна от Европейски съюз;

Наемане на работници от трети страни за български работодатели;

Сключване, изменение и прекратяване на трудови и граждански договори;

Защита на лични данни(GDPR);

Дискриминация;

Трудови злополуки;

Представителство пред съд и административни органи.