Минимална работна заплата, осигуряване и обезщетения през 2020 г.

адв. Йордан Даскалов, тел. 0889 967 151; e-mail: office@personal-lawoffice.eu Какво се променя по отношение на заплащането на труда и осигуряването (…)


Нова Наредба за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите

адв. Йордан Даскалов, тел. 0889 967 151; e-mail: office@personal-lawoffice.eu В бр. 1 на ДВ(от 03.01.2020 г.) е обнародвана новата Наредба № Н-13 за съдържанието, сроковете, (…)