Безвъзмездни средства за подпомагане на туристическия сектор от 30.11.2021 г.

Днес, в Държавен вестник, бе обнародвано ПМС № 405 от 25.11.2021 г. за определяне на условията, критериите, реда и размера (…)