адв. Йордан Даскалов, тел. 0889 967 151; e-mail: office@personal-lawoffice.eu

В последно време все по-често можете да станете свидетел на спор в който някой твърди “Това е дискриминация. Отнасяте се към мен по недопустим начин”…. А дали казаното е вярно е съвсем друг въпрос. За да разберем дали наистина има прояви на дискриминация, какви са последиците в подобни случаи и къде е границата между действителността и представите или усещанията на повечето хора, ще трябва да започнем с въпроса

Какво всъщност е дискриминация?

Опитайте се да опишете с ваши думи какво смятате за дискриминация и дискриминационно отношение. Само че без да гледате текста няколко реда  по-надолу. И със сигурност ще дадете много верни отговори, но те ще бъдат описани по различен начин. И за да не стават грешки, най-добре проверете какво казва законът. А там е дадена дефиниция – дискриминация е всяка форма на неравностойно третиране или тормоз.

Със сигурност цитираната фраза би предизвикала и следващи въпроси. Защото ако попитате някого какво  е тормоз, много вероятно е да ви изгледа учудено и дори с лек укор(защо изобщо ме питаш за такива ясни от само себе си неща). А най-вероятният отговор ще бъде “Ами, когато някой ме тормози.” За да се избегнат подобни недоразумения тормозът е дефиниран като нежелано поведение.

Но истината е, че освен определянето със законова дефиниция, до голяма степен наличието на дискриминация зависи от определени признаци.

Къде, кога и как е възможно някой да е обект на дискриминация?

На практика навсякъде и по всяко време. Струва ни се, че най-често това се случва на обществени места – на улицата, в магазини или заведения, в обществения транспорт. Но това може би е така само защото изброените обществените места са общодостъпни и там всеки вижда и чува, дори и когато не му е възможно или няма желание да реагира.

Истината обаче е далеч по-различна. Проявите на дискриминация могат да бъдат незабележими или слабо доловими за околните. Ще дам само два примера – ако проявите на дискриминация са на работното място(когато работите) или там където учите(когато сте студент или ученик).

И това е напълно разбираемо. Все пак едва ли има човек, който с лекота да споделя с останалите, че към него се отнасят лошо.

Какви възможности имате за реакция при прояви на дискриминация?

Когато спрямо вас има прояви на дискриминационно отношение, не премълчавайте. Дори и да ви се струва странно, но законите у нас дават не само права, а и възможности. И не, не говоря единствено за съд. По правило в държавната и общинска администрация, а също и в големите търговски дружества има специализирани комисии, които могат да реагират. Дали това правило се спазва зависи до голямя степен и от хората.

Отделен е въпросът как да накарате “когото трябва” да реагира своевременно и като последица от въпросната реакция наистина да има  положителен резултат. Защото целта на законовите мерки против дискриминацията, а и на органите, които ги прилагат, са тя да бъде преустановена и да не се допуска занапред. А не само да се търси обезщетение.

За въпроси свържете се с Правна кантора “Даскалов” на тел. +359 889 967 151 или e-mail: office@personal-lawoffice.eu