В „Държавен вестник“, брой 87 от 17.10.2023 г. е обнародвано ПМС №193 от 12 октомври 2023 г. за определяне размера на минималната работна заплата за страната.

С цитираното ПМС  от 1 януари 2024 г. се определя размер:

- на минималната месечна работна заплата за страната 933 лв.

- на минималната часова работна заплата 5,58 лв. при нормална продължителност на работното време 8 часа и при 5-дневна работна седмица.

Размерът на минималната месечна работна заплата се определя за пълен работен месец.

Пълният текст на ПМС №193 от 12 октомври 2023 г. можете да видите ТУК

При въпроси за оптимизиране на заплащането на труда свържете се с Правна кантора “ДАСКАЛОВ”

тел. 0889 967 151

e-mail: office@personal-lawoffice.eu