адв. Йордан Даскалов, тел. 0889 967 151; e-mail: office@personal-lawoffice.eu

Търговеците на храни ще трябва да предлагат и евтини хранителни продукти. В противен случай ще плащат глоба в размер на 2 процента от оборота си за предходна година.

А  когато не е предоставено достатъчно количество от съответните храни в търговските обекти и самите продуктите не се предлагат на потребителите без прекъсване, глобите са в размер от 5 000 лв. до 50 000 лв., или се налага имуществена санкция в размер от 10 000 лв. до 100 000 лв.

Това предвижда проектът на Закон за надценките на хранителни продукти, който можете да видите ТУК

Евтините продукти трябва да се продават с надценка в размер не повече от десет на сто, като размерът на самата надценка се определя преди начисляване на данък върху добавената стойност.

От своя страна Списък на продуктите, за които ще се прилагат санкциите,  се обявява със заповед на Министъра на икономиката и индустрията , която е съгласувана с Министъра на земеделието.

Списъкът можете да видите ТУК

Към момента в предложения списък са изброени 17 основни групи храни, но след  обсъждането и примането на закона е възожно да има и промени. Задължитело е продуктите от списъка да не са имитиращи.

Цитираният законопроект е насочен към големите вериги – тези с над 30 млн. лева годишен оборот. Но косвено ще се отрази и върху търговията с храни на дребно и при по-малките търговски обекти.

След неговото приемане и обнародване законът ще се прилага за срок от 6 месеца.

При въпроси, наложени глоби/санкции или затворени обекти с принудителни административни мерки, свържете се с Правна кантора “ДАСКАЛОВ”  на тел. +359 889 967 151 или e-mail: office@personal-lawoffice.eu

Източник: Министерски съвет на Република България