Със свое Решение № 95 от 01.02.2023 г. Министерският съвет удължи действието на временната закрила на украинските граждани до 4 март 2024 г.

Решениeто дава възможност работодателите да продължат да наемат без административни ограничения украински граждани, получили временна закрила у нас.

Не пропускайте, че за сключването на тудов договор с украински гражданин, който ползва временна закрила,  трябва да бъде уведомена в срок и Инспекция по труда. Спазват се и останалите изисквания на трудовото законодателство, вкл. за изпращане на уведомление до НАП във връзкка със сключване, изменение или прекратяване на трудов договор.

Работодатели, които вече са наели на работа украински граждани, също трябва да съобразят документирането на трудовите отношения с цитираното решение на МС.

С пълния текст на решението можете да се запонаете ТУК

При въпроси свържете се с Правна кантора “ДАСКАЛОВ”  на тел. +359 889 967 151 или e-mail: office@personal-lawoffice.eu