Срокът за временна закрила на украински граждани се удължава до месец март 2024 г.

Със свое Решение № 95 от 01.02.2023 г. Министерският съвет удължи действието на временната закрила на украинските граждани до 4 (…)


Синя карта на Европейския съюз – нови правила за пребиваване и работа на висококвалифицирани специалисти

адв. Йордан Даскалов, тел. 0889 967 151; e-mail: office@personal-lawoffice.eu Общото правило е, че гражданите на държави извън Европейския съюз не могат да (…)