адв. Йордан Даскалов, тел. 0889 967 151; e-mail: office@personal-lawoffice.eu

Ето кои са основните промени за 2024 година:

Новият по-висок размер на минималната работна заплата

На първо място значително увеличение на МРЗ – от 780 на 933 лв. Това нарастване е разултат на автоматизирания механизъм, приет преди година, който обвързва промените на минималната работна заплата със средната брутна заплата за страната.

Повишението води и до повишаване на минималните осигурителни прагове – за работниците на трудов договор и самоосигуряващите се лица. Минималният размер на осигурителния доход от началото на годината е равен на МРЗ, а максималният се увеличава от 3400 на 3750 лв.

В пъти по високи глоби за “фалшиво счетоводство”

Става дума  за съставянето на финансови отчети, които не отговарят на законовите изисквания. На ръководители, които допускат подобни нарушения, ще бъдат налагани глоби в размери от 5000 до 15 000 лв. Досега размерите бях между 500 и 5000 лв. Увеличението на санкциите за фирмите е между 10 000 лв. и 20 000 лв., вместо досегашната между 2000 лв. и 10 000 лв.

Прагът на средствата за командировки

които фирмите са длъжни да декларират пред НАП през 2024 г. е 1000 лв. Това бе предвидено в Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

Болничните

 От 1 януари работодателите ще плащат само за първите два, а не както досега за първите три дни от болничните на техните работници и служители.

Осигурявяне и обезщетения през 2024 г. в цифри

Минимална работна заплата933 лв.

Максималния осигурителен доход за всички осигурени лица – 3.750 лв.

Минимален осигурителен доход за земеделските стопани и тютюнопроизводителите933 лева.

На нивото от 2023 г. остава процентът на осигурителната вноска за фонд „Пенсии“ :

-за лицата, родени до 31.12.1959 г., включително -19,8 на сто;

-за лицата, родени след 31.12.1959 г. – 14,8 на сто.

Същите остават и съотношенията на вноските между осигурителите и осигурените лица.

За 2024 г. не се внасят вноски за фонд “Гарантирани вземания на работниците и служителите”.

Увеличават се и минималното дневно обезщетение за безработица на 18 лв., както и дневният максимален размер на 107,14 лв.

Еднократната помощ при раждане на дете за 2024 г. за първо дете ще е 375 лв., за второ – 900, за трето – 450 лв., за четвърто и всяко следващо – 300 лева.

Размерът на обезщетението за отглеждане на дете до 2-годишна възраст и за отглеждане на дете до 8-годишна възраст на бащата (осиновителя) и за 2024 г. остава  в размер от 780 лв.

Същият остава и периодът на изплащане на парично обезщетение за бременност и раждане – 410 дни.

Без промяна е и размерът на еднократната помощ при смърт на осигурено лице540 лв.

За дните на неплатен отпуск, работодателят дължи здравна осигуровка в увеличен размер върху 466,50 лв.

За дните на временна неработоспособност поради болест, бременност и раждане и отглеждане на малко дете се дължи здравна осигуровка върху 933 лв.

При въпроси, свържете се с Правна кантора “ДАСКАЛОВ”  на тел. +359 889 967 151 или e-mail: office@personal-lawoffice.eu

© Yordan Daskalov, 2023

Статията е обект на авторско право. Тя има за цел да  информира и изразява мнението на автора. Настоящата статия няма характрер на юридическа или друга консултация.