Кои фирми трябва да назначат длъжностно лице по защита на лични данни ?


Защита на лични данни GDPR – всеки работодател трябва да е готов до 25-ти май 2018 г.


Дължите заплати на работниците – какво ви очаква след промените в Кодекса на труда


Нов ред за регистрация на нестопански организации(ЮЛНЦ). Сегашните трябва да се пререгистрират


Допълнителен трудов договор – кога работодателят да го използва


Гражданска отговорност и каско – кога застрахователите ни подвеждат?


Осъдени сте от арбитраж – реагирайте навреме


Срочен трудов договор – колко често може да го използва работодателят?


Инспекция по труда проверява строителен обект – как да реагира работодателят


Нова наредба предвижда допълнителна закрила срещу дисциплинарно уволнение