Фирмите са длъжни да разкрият истинския си собственик до 1-ви февруари 2019


Трансгранично обработване на лични данни – практически съвети по GDPR


КАК ЧУЖДЕСТРАНЕН РАБОТОДАТЕЛ СКЛЮЧВА ТРУДОВИ ДОГОВОРИ В БЪЛГАРИЯ


Електронно трудово досие – да или не?


Кои фирми трябва да назначат длъжностно лице по защита на лични данни ?


Защита на лични данни GDPR – всеки работодател трябва да е готов до 25-ти май 2018 г.


Дължите заплати на работниците – какво ви очаква след промените в Кодекса на труда


Нов ред за регистрация на нестопански организации(ЮЛНЦ). Сегашните трябва да се пререгистрират


Допълнителен трудов договор – кога работодателят да го използва


Гражданска отговорност и каско – кога застрахователите ни подвеждат?