Гражданска отговорност и каско – кога застрахователите ни подвеждат?


Осъдени сте от арбитраж – реагирайте навреме


Срочен трудов договор – колко често може да го използва работодателят?


Инспекция по труда проверява строителен обект – как да реагира работодателят


Нова наредба предвижда допълнителна закрила срещу дисциплинарно уволнение


Наемане на чужди работници в туризма през 2017 г. – правила и нарушения


Кои мениджъри са най-търсени в България – заплати и тенденции


Трудови злополуки през 2017 – как работодателят да избегне нежелани последици


Минимална заплата в страните от Европа – изследване на Евростат


Промени в Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски