Наемане на чужди работници в туризма през 2017 г. – правила и нарушения


Кои мениджъри са най-търсени в България – заплати и тенденции


Трудови злополуки през 2017 – как работодателят да избегне нежелани последици


Минимална заплата в страните от Европа – изследване на Евростат


Промени в Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски


Работодателят налага глоби на служители – кога това е законно?


Договор за кредит – арбитражната клауза вече е забранена


Регистрация по ДДС на неперсонифицирано дружество – възможно ли е да бъде избегната?


Командироване на работници в ЕС – 30 дни срок за работодателя да се съобрази с новите правила


Кодекс на труда 2017 г. – кои са промените