Минимална работна заплата (МРЗ) за 2023 г.


Безвъзмездни средства за подпомагане на туристическия сектор от 30.11.2021 г.


COVID сертификат на ЕС и правила за влизане в България след 29.07.2021 г.


Нови правила при електронна търговия на сайта на Агенция Митници


Безвъзмездни средства за туроперотори за неосъществени пътувания – нови правила от 6-ти април


Електронно лично трудово досие и сключване на трудови договори – семинар


Безвъзмездна помощ до 100 000 лв. за средни предприятия, засегнати от COVID-19


От 11-ти май микро- и малки предприятия кандидатстват за безвъзмездна помощ до 10 000 лв.


Кои банки вече отпускат безлихвени кредити на лица, спрели работа заради COVID-19


Безвъзмездна помощ до 10 000 лв. за микро и малки предприятия за последиците от COVID-19