Наръчник по ДОПК за 2017 – кои са правилата за данъчни проверки


Уведомяване на НАП за трудов договор – нова версия на програмния продукт


Google Hire ще „замести“ специалистите по човешки ресурси


Предстоят промени в Наредбата за работното време, почивките и отпуските – нови изисквания за водене и съхранение на документация.


Осигурителни вноски при данък „уикенд“ – новите правила са вече в сила


Промяна в сроковетe при установяване на трудова злополука


Командироване на шофьори за международни превози – ново становище на МТСП


Промени в уведомлението за трудовите договори по чл.62, ал.5 от Кодекса на труда – работодателят ще отразява и код по ЕККАТЕ


Трудови злополуки през 2017 – как работодателят да избегне нежелани последици


За кои професии се издава Европейска професионална карта по електронен път?