Инспекция по труда – ето кои ще бъдат най-проверяваните работодатели през 2018 г.


Минимална работна заплата(МРЗ), осигуровки и обезщетения през 2018 г.


Промени в данъчните закони – отпада дублиращото представяне на информация към администрацията


НАЕМАНЕ НА РАБОТА НА ЧУЖДЕНЦИ – ПРЕДСТОЯЩИ ПРОМЕНИ


БОЛНИЧНИ И ТРУДОУСТРОЯВАНЕ – НОВИ ПРАВИЛА ЗА МЕДИЦИНСКАТА ЕКСПЕРТИЗА


Назначаване на работници до 18 години – промените улесняват работодателите


Наемане на работа на чужденци – нови правила


Промени в Наредба за дългосрочните командировки в чужбина


Наръчник по ДОПК за 2017 – кои са правилата за данъчни проверки


Уведомяване на НАП за трудов договор – нова версия на програмния продукт