РАБОТНИЦИ И СЛУЖИТЕЛИ НЯМА ДА БЪДАТ САНКЦИОНИРАНИ ЗА РАБОТА БЕЗ ТРУДОВ ДОГОВОР

Автор: адв. Йордан Даскалов С Решение №7 по Конституционно дело №2 от 2012 г. Конституционният съд отмени няколко разпоредби от (…)