ПРОМЕНИТЕ В КОДЕКСА НА ТРУДА ОТ 2012 Г.

  автор, адв. Йордан Даскалов Промените в трудовото законодателство от 2012 г. бяха обнародвани в различни броеве на Държавен вестник (…)